Hello world!

Giữa cuộc sống bộn bề, có những thứ ta cần im lặng, nhưng cũng có những thứ cần phải được nói ra, viết ra (nếu thích, bạn có thể dùng từ khác, như nôn/ói/mửa ra). Có thể chẳng để làm gì, chẳng thay đổi được gì, nhưng có thể giúp ta giữ được tiếng nói, hoặc đơn giản là để sống.

Chúng tôi đã im lặng quá lâu. Những điều cần nói giờ trở nên quá nặng so với sức chúng tôi có thể gánh vác. Chúng cần được đổ ra dưới một dạng thức nào đó, ở đâu đó. Chúng sẽ được đổ ra, dưới dạng này, ở đây.

Hello world! Chúng tôi ở đây, để chuyện trò, trút xả…

 

Next Post
Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *