Mỗi tối, trước khi đi ngủ…

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, bé Mì lại có kiểu cắm đầu, chổng mông thế này. Theo kiểu nói của người Bình Định thì đây là tư thế “trông em” và rằng hễ cứ đứa lớn trông em là mẹ sẽ lại sinh em bé. Phải vậy không?

20120310-211122.jpg

Previous Post
Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *