Nhớ

Chim nhớ ai chim buồn quên hót?
Hoa nhớ ai hương sắc tàn phai?
Người nhớ ai đêm dài rơi lệ?
Ngày thẫn thờ lạnh một bờ vai

Anh nhớ em ngày xa xưa ấy
Tiếng yêu thương biết mấy cho vừa
Em có nghe tình anh không đấy?
Để dại khờ lặng một chiều mưa…

Previous Post
Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *